Usluga vođenja portfelja
Zaštićena glavnica
Prinosi fondova 13.6.2024 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.2024.PGP 3 g.Graf
Eurizon HR Cash klasa A101,6118 EUR0,01% 0,28% 1,50%-
Eurizon HR Cash klasa B101,6340 EUR0,01% 0,28% 1,52%-
Eurizon HR Cash klasa C*101,6521 EUR0,01% 0,29% 1,38%-
Eurizon HR Start fond19,2873 EUR0,02% 0,26% 1,10%0,23%
Eurizon HR D-Start fond146,2539 USD0,12% 0,65% 1,17%1,15%
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond102,0538 EUR0,01% 0,33% 1,45%0,06%
Eurizon HR Bond fond128,5128 EUR0,05% -0,05% -0,30%-3,49%
Eurizon HR Conservative 10 fond114,4760 EUR-0,24% -0,01% 0,44%-2,43%
Eurizon HR International Multi Asset fond99,1044 EUR0,37% 0,67% 1,82%-0,85%
Eurizon HR Flexible 30 fond108,4246 EUR0,34% 0,36% -0,06%-0,99%
Eurizon HR Moderate 30 fond96,4222 EUR0,02% -0,23% 1,13%-2,35%
Eurizon HR Dollar Progressive fond104,4101 USD0,56% 1,39% 4,18%1,45%
Eurizon HR Global fond20,1726 EUR-0,09% 1,16% 6,68%2,24%
Eurizon HR Equity fond19,8469 EUR-0,11% 2,26% 12,51%11,72%
Eurizon HR Equity World fond118,0106 EUR-0,22% 1,77% 12,27%-
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Prinos se računa od datuma 16.1.2024.
Nazad
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.2024.PGP 3 g.Graf
Eurizon HR Active Defensive fond104,3606 EUR-0,38% -0,71% 3,34%-
Eurizon HR Target 2027101,3917 EUR-0,03% 0,04% -0,23%-
Eurizon HR Active Defensive 2 fond100,7200 EUR-0,35% -0,49% 1,60%-
Eurizon HR Target 2027 II fond104,2130 EUR-0,02% 0,05% -0,04%-
Eurizon HR Target 2027 III fond106,4065 EUR-0,01% 0,06% -0,21%-
Eurizon HR Dollar Bond fond 3105,5896 USD0,09% 0,48% 0,96%-
Eurizon HR Target 2025 fond101,9151 EUR0,04% 0,21% 0,11%-
Eurizon HR Target 2025 II fond102,8203 EUR0,06% 0,24% 0,07%-
Eurizon HR Target 2025 III fond102,7511 EUR0,06% 0,28% 0,90%-
Eurizon HR Target 2025 IV fond102,2741 EUR0,03% 0,27% 0,64%-
Eurizon HR Target 2026 fond102,6860 EUR0,04% 0,16% 0,04%-
Eurizon HR Target 2026 II100,5114 EUR0,04% 0,14% --
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Podaci u ovom izračunu informativnog su karaktera, jer se temelje na povijesnim cijenama udjela i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Eurizon Asset Management Croatia ne snosi odgovornost za njihovu točnost i pravovaljanost, te ne predstavljaju nikakvu obvezu isplate za Eurizon Asset Management Croatia.


Vijesti iz Eurizona
31.05.2024.
Obavijest o izmjenama prospekata i pravila
... Pročitajte više
10.05.2024.
Novi mandat članu Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
... Pročitajte više
26.04.2024.
Novi mandat Predsjedniku Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Obavještavamo Vas da je na prijedlog Nadzornog odbora društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) izdala dana 28. ožujka 2024. godine Rješenje kojim je odobreno g. Marinu Hrešiću, obavljati funkciju člana Uprave Društva, na novi mandat u trajanju od 3 godine, koji počinje teći dana 27. travnja 2024. godine, a traje do 27. travnja 2027. godine.
... Pročitajte više
Komentar tržišta - svibanj 2024.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.. Pročitajte više