Eurizon Asset Management Slovakia

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (do 28. ožujka 2020. poslovalo pod tvrtkom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.) je društvo za upravljanje investicijskim fondovima iz Slovačke. Eurizon Asset Management Slovakia je u 100%-tnom vlasništvu Eurizon Capitala SGR.

Društvo je osnovano i registrirano na trgovačkom sudu 17. travnja 2000. godine, na temelju Rješenja br. 002/2000/SS od Ministarstva financija Republike Slovačke od 3. travnja 2000. godine.

Aktivnosti Društva su:
  • prikupljanje novčanih sredstava temeljem javnog poziva, s ciljem njegovog ulaganja u imovinu propisanu zakonskim propisima
  • korištenje prikupljenih sredstava za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima
  • obavljanje drugih aktivnosti sukladno zakonskim propisima

Poslovanje Društva i upravljanje fondovima je regulirano Zakonom o zajedničkim ulaganjima - Act on Collective Investment No. 203/2011 Z.z.
Od svibnja 2000. godine, Eurizon Asset Management Slovakia je član Udruženja društava za upravljanje imovinom iz Slovačke. Eurizon Asset Management Slovakia je član ISP Grupe.
                      
www.eurizoncapital.com/sk