Arhiva

16.10.2023.
Komentar tržišta - rujan 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.09.2023.
Komentar tržišta - kolovoz 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.08.2023.
Komentar tržišta - srpanj 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.08.2023.
Komentar tržišta - lipanj 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove Eurizon Asset Managementa.
15.07.2023.
Komentar tržišta - svibanj 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.06.2023.
Komentar tržišta - travanj 2023
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.05.2023.
Komentar tržišta - ožujak 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
14.04.2023.
Komentar tržišta - veljača 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.03.2023.
Komentar tržišta - siječanj 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..
15.02.2023.
Komentar tržišta - prosinac 2022.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o..