Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti

U razumijevanju rizika koji neki proizvod nosi može Vam pomoći sintetički pokazatelj rizika i uspješnosti - SPRU ili SRRI (eng. Synthetic risk and reward indicator).
Društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna su za sve svoje UCITS fondove izračunati i potencijalnim ulagateljima komunicirati SPRU toga UCITS fonda.
 
            

SPRU je definiran kroz sedam razina, pri čemu najniža razina (1) predstavlja najmanji rizik, odnosno potencijalnu nižu dobit, dok najveća razina (7) predstavlja najviši rizik, odnosno potencijalnu najvišu dobit.
Metoda izračuna SPRU određena je smjernicama CESR-a (skr. od eng. Committee of European Securities Regulators; CESR/10-673 od 01.07.2010.), a u obzir uzima povijesno kretanje cijene Fonda, računajući njenu volatilnost. Ovisno o razini izračunate volatilnosti, fondu se pripisuje jedna od 7 razina SPRU.

Što je volatilnost manja, manji su potencijalni gubitak i dobit, pa je manji i SPRU. Što je volatilnost veća, veći su potencijalni gubitak i dobit, pa je veći i SPRU.