Kako kupiti udjele

Više je načina na koje možete kupiti udjele u fondovima Eurizon Asset Management Croatia. Informirajte se i odaberite.

Dokumentom "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka" Vam pružamo informacije o obradi Vaših osobnih podataka na način kako se to zahtjeva Uredbom, te uređujemo privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka: 

Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka