Fondovi s dospijećem

Eurizon Asset Management Croatia kontinuirano ​razvija i širi ponudu ponudu UCITS fondova. U 2022. godini osnovao je, te s njima upravlja, slijedeće UCITS fondove s dospijećem: 
 
 • Eurizon HR Active Defensive fond, kategorija ostali, fond sa štićenom glavnicom (EUR)
 • Eurizon HR Target 2027 fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR)
 • Eurizon HR Active Defensive 2 fond, kategorija ostali, fond sa štićenom glavnicom (EUR)
 • Eurizon HR Target 2027 II fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR)
 • Eurizon HR Target 2027 III fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR) 
 • Eurizon HR Dollar Bond fond 3, kategorija ostali, fond s dospijećem (USD) 
 • Eurizon HR Target 2025 fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR) 
 • Eurizon HR Target 2025 II fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR) 
 • Eurizon HR Target 2025 III fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR)
 • Eurizon HR Target 2025 IV fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR)
 • Eurizon HR Target 2026 fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR)
 • Eurizon HR Target 2026 II fond, kategorija ostali, fond s dospijećem (EUR)