Pojmovi u mjesečnim izvještajima

 • BENCHMARK jest usporediva veličina koja se koristi kako bi se izmjerila uspješnost ulaganja određenog fonda ili portfelja. Za benchmark se najčešće koristi neki tržišni indeks. Fondovi koji imaju definiran benchmark (Eurizon HR Global fond i Eurizon HR Equity fond) u Prospektu i pravilima fonda imaju jasno naznačene njegove sastavnice.
 • DURACIJA FONDA prosječno trajanje do dospijeća, svih novčanih tokova koji proizlaze od obveznica i instrumenata tržišta novca, u godinama.
 • Eonia – efektivna kamatna stopa Europske središnje banke na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
 • ETF (Exchange –traded fund; burzovno utrživi fondovi) – investicijski fondovi kojima se trguje na burzi.
 • FOND FONDOVA – imovinu fonda dominantno čine drugi investicijski fondovi.
 • INDEKS (burzovni) je sintetički pokazatelj kretanja cijena unaprijed definirane skupine vrijednosnih papira. Svaka burza objavljuje najmanje jedan indeks, a često i više različitih indeksa.
  • CROBEX – dionički indeks Zagrebačke burze. Dividende se ne uključuju u izračun indeksa. CROBEXtr je indeks ukupnog prinosa tj. uključuje i isplaćene dividende.
  • CROBIS – obveznički indeks Zagrebačke burze koji se sastoji od državnih obveznica i obveznica državnih agencija dospijeća većeg od 18 mjeseci. CROBIStr je obveznički indeks ukupnog prinosa, uključuje i stečenu i isplaćenu kamatu.
  • BELEX15 – dionički indeks Beogradske burze
  • BET – dionički indeks Bukureštanske burze.
  • DAX burzovni je indeks na burzi vrijednosnih papira u Frankfurtu na Majni koji čine njemačke Blue chip dionice. Najvažniji je indeks na njemačkom tržištu dionica te je jedan od glavnih europskih indeksa vezanih za burze vrijednosnih papira.
  • MSCI ACWI (All Country World Index) – dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta.
  • SBITOP - slovenski Blue Chip Index razvijen od strane Ljubljanske burze, a izračunava ga i objavljuje Bečka burza u ime Ljubljanske burze.
 • MODIFICIRANA DURACIJA se definira kao mjera osjetljivosti cijene obveznica, obvezničkih fondova ili drugih dužničkih instrumenata na promjenu kamatnih stopa na tržištu. Ona pokazuje za koliko će postotaka pasti vrijednost dužničkog instrumenta pri porastu kamatne stope za 1% i obrnuto.
 • UCITS FONDOVI – internacionalni naziv za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom. Svi fondovi Eurizon Asset Managementa pripadaju kategoriji UCITS fondova.
 • VOLATILNOST pokazuje koliko je vrijednosni papir podložan oscilaciji cijene. Volatilnost je jedan od indikatora rizika: što je volatilnost instrumenta veća, to je veća i njegova rizičnost.