Cijene i prinosi na datum - 19.1.2022

U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.3 mj.6 mj.2022.1 g.PGP
3 g.
PGP
5 g.
PGP
od osnutka
Graf
Eurizon HR Start144,3599 HRK-0,01%-0,04%-0,15%-0,02%-0,07%0,14% 0,22%0,12%3,59%
Eurizon HR D-Start139,9069 USD-0,01%-0,44%-0,59%-0,92%-0,41%-0,76% 0,93%1,08%2,02%
Eurizon HR Short Term Bond105,9720 HRK-0,02%-0,08%-0,23%-0,14%-0,09%0,03% 0,39%0,66%0,90%
Eurizon HR Euro Short Term Bond100,9720 EUR-0,05%-0,37%-0,61%-0,96%-0,31%-0,51% --0,36%
Eurizon HR Bond138,0945 EUR-0,21%-1,50%-2,15%-3,26%-1,14%-3,94% 0,01%0,92%2,19%
Eurizon HR Conservative 10121,0127 EUR-0,09%-0,99%-1,44%-1,72%-0,97%-1,51% 0,80%1,47%2,70%
Eurizon HR International Multi Asset101,4544 EUR-0,19%-0,50%-0,42%-0,41%-0,61%0,88% 2,03%-0,35%
Eurizon HR Flexible 30111,9866 EUR-0,10%-0,60%-0,42%0,32%-1,28%2,15% 2,96%1,99%1,85%
Eurizon HR Moderate 30101,6223 EUR-0,23%-0,99%-0,58%-1,69%-0,84%-1,54% --1,11%
Eurizon HR Dollar Progressive98,5685 USD-0,21%-0,80%-0,94%-1,30%-1,04%- ---
Eurizon HR Global19,2782 EUR-0,26%-1,40%-0,66%1,84%-2,52%5,93% 7,04%4,44%4,04%
Eurizon HR Equity15,7643 EUR0,15%5,36%5,85%10,70%3,76%21,14% 11,57%5,55%1,12%
Eurizon HR Equity World103,2460 EUR-0,52%-1,31%1,19%--3,16%- ---
Nazad


Nazad
Nazad
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.