Eurizon HR Target 2025 IV fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Target 2025 IV fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 
Eurizon HR Target 2025 IV fond je fond s dospijećem na 25 mjeseci 

Razdbolje početne ponude počinje 10.03.2023. i traje do i uključujući 08.04.2023.
Razdoblje početne ponude počinje 10.03.2023. i traje do i uključujući 07.04.2023. putem digitalnog bankarstva PBZ-a
Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 09.04.2023.g. naknadne uplate u fond nisu moguće.

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR


Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati u eurima na domaćem i međunarodnim obvezničkim tržištima, a spremni su prihvatiti nisku razinu rizičnosti Fonda i razdoblje ulaganja od dvadeset pet (25) mjeseci.
Preporučeni rok ulaganja je dvadeset pet mjeseci, stoga Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoje ulaganje prije dospijeća Fonda.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 

  • s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama te njihovim karakteristikama
  • s niskom sposobnosti podnošenja rizika
  • koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog 
  • koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od dvadeset pet mjeseci

Investicijski cilj Fonda: 
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,31% - 3,36% (1,576% - 1,597% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije („potencijalni „default“ ).

Upravljanje Fondom: Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.  

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada naplaćuje se do dospijeća fonda i iznosi 5,00% sredstava koja se povlače iz Fonda. Izlazna naknada ne naplaćuje se o dospijeću fonda.
 
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima fonda naknada za upravljanje iznosi 0,50% uvećano za porez ako postoji porezna obveza.
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima fonda: do 0,12% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.