Obavijest o izmjenama prospekata i pravila

Društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava da je sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22 u daljnjem tekstu: Zakon) usvojilo slijedeću izmjenu svih Prospekata i pravila pod upravljanjem društva:
 
izmijenjen je DIO III. Podaci o Depozitaru na način da je dodan popis svih osoba s kojima treća osoba ima sklopljen ugovor o delegiranju; 
izmijenjena je točka 2. u DIJELU II. prospekata na način da je ažuriran popis fondova pod upravljanjem Društva.
 
Navedena izmjena primjenjuje se od 31. svibnja 2024. godine.