Osnove o ulaganju

Pojam ulaganja danas razumiju i oni ljudi koji su početnici u ulaganju, kao i oni koji nemaju namjeru baviti se ulaganjem. Neke od temeljnih pretpostavki pojma ulaganja naučili smo kroz iskustvo svakodnevnice koja nema veze sa tržištem investicija.
Primjerice, jeste li ikada primijetili u izlogu dućana izložene proizvode koji su međusobno u suprotnosti – sunčane naočale i kišobrane? Biste li ikada kupili oba proizvoda zajedno? Vjerojatno nikada, a u tome i je bit. Prodavači znaju da, kada sija sunce, više se prodaju sunčane naočale, a manje kišobrani. U situaciji kada pada kiša, situacija je obrnuta. Izlaganjem oba proizvoda u izlog, tj. istovremenom ponudom oba proizvoda ili diverzificiranjem ponude, prodavač raspršuje odnosno reducira rizik od gubitka zarade bez obzira na vremensku prognozu.

Navedeni je primjer odličan početak razumijevanja osnovnih pojmova uspješnog ulaganja: odabira i raspodjele imovine, diverzifikacije rizika i prilagođavanja portfelja ili rebalansiranja.

Investicijski fondovi specifična su mogućnost ulaganja sredstava pri čemu ulagatelji svoja slobodna sredstva, uplatom u fond, povjeravaju specijaliziranim institucijama - društvima za upravljanje investicijskim fondovima, čiji je zadatak povjerena im sredstva ulagati na financijskim tržištima tako da za svoje ulagatelje ostvare maksimalno moguć prinos, uz prihvaćanje definiranog rizika.
Otvoreni investicijski fondovi sa javnom ponudom / UCITS* fondovi su vrsta investicijskih fondova čija je imovina podijeljena na neograničen broj udjela. Bitno je istaknuti da su investicijski fondovi zasebna imovina koja nije u vlasništvu društva za upravljanje investicijskim fondovima nego u vlasništvu ulagatelja, proporcionalno veličini njihovih udjela u fondu.
Fond dakle, prikuplja novčana sredstva prodajom udjela u fondu i tako prikupljena sredstva potom ulaže u različite financijske instrumente. Novim ulaganjima novčanih sredstava u fond kreiraju se novi udjeli, kojima se kupuju financijski instrumenti, pa se na taj način povećava veličina imovine fonda. Vlasnici u svakom trenutku mogu zahtijevati otkup svih ili dijela udjela u fondu, a društvo koje upravlja fondom, sukladno Prospektu, dužno ih je bezuvjetno otkupiti.

Neke od prednosti ulaganja u fondove:
  • pooling – investicijski fond sakuplja sredstva velikog broja pojedinačnih ulagača, te prema tržištu nastupa kao jedan veliki investitor što mu daje povoljnije uvjete ulaganja od onih koje bi imao pojedinac;
  • diverzifikacija – jedan ulagač, osim ako posjeduje veliku količinu novca, ograničen je na mali broj dionica ili obveznica. Investicijski fond posjeduje mnogo različitih vrijednosnica. Ukoliko bi dijelu njih pala cijena, ostatak vrijednosnica bi smanjio pad vrijednosti fonda ili ga poništio. Kroz diverzifikaciju se smanjuje rizik kojem se izlaže;
  • profesionalni management – velika većina ulagača ima slobodna financijska sredstva, ali nema znanja pomoću kojih bi ih uspješno uložila, ili nema vremena pratiti kretanje tržišta. Za investicijski fond radi niz stručnjaka kojima je praćenje tržišta i trgovanje vrijednosnicama posao;
  • likvidnost – do sredstava plasiranih u investicijski fond može se doći u kratkom vremenu.

Investicijski fondovi mogu biti idealni izbor investicije za sve ulagače, od početnika do onih iskusnih. Bez obzira jesu li Vaša sredstva malih ili velikih iznosa, ne morate riskirati ulažući u samo jedan oblik imovine ili vrstu fonda. Ulaganjem u investicijske fondove imate mogućnost sudjelovanja u ulaganju u desetke različitih financijskih proizvoda na svim svjetskim i domaćim tržištima novca i kapitala.
Nadamo se da ćete provesti ugodno vrijeme informirajući se i učeći o strategijama uspješnog ulaganja. A jednom kada se zainteresirate da krenete putem aktivnog upravljanja Vašom osobnom imovinom, počnite ostvarivati svoje ciljeve odabirući upravo pravi proizvod za Vas i Vašu obitelj.


*UCITS – eng. skr. od Undertakings for CollectiveInvestmentinTransferableSecurities (hrv. subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire). Pojam je u širu upotrebu uveden  još 1985. g. direktivom 85/611/EEC, koja je donešena u svrhu harmonizacije regulative otvorenih investicijskih fondova u zemljama članicama EU, s ciljem omogućavanja prekogranične distribucije tih financijskih proizvoda. U hrvatskoj regulativi u službenoj upotrebi je od donošenja Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", br. 16/13).

Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija - HANFA izradila je zanimljivu edukativnu brošuru o investicijskim fondovima. Ista je dostupna je na njihovoj stranici http://www.hanfa.hr/HR/nav/278/edukativne-brosure.html.