Katalog proizvoda

Investicijski fondovi:
 • Eurizon HR Start fond
 • Eurizon HR D-Start fond
 • Eurizon HR Short Term Bond fond
 • Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
 • Eurizon HR Bond fond
 • Eurizon HR Conservative 10 fond
 • Eurizon HR International Multi Asset fond
 • Eurizon HR Flexible 30 fond
 • Eurizon HR Moderate 30 fond
 • Eurizon HR Dollar Progressive fond 
 • Eurizon HR Global fond
 • Eurizon HR Equity fond
 • Eurizon HR Equity World fond
 • Eurizon HR Active Defensive fond
 • Eurizon HR Active Defensive 2 fond
 • Eurizon HR Dollar Bond fond 3
 • Eurizon HR Target 2025 fond
 • Eurizon HR Target 2027 fond
 • Eurizon HR Target 2027 II fond
 • Eurizon HR Target 2027 III fond
 • Eurizon HR Target 2025 II fond
 • Eurizon HR Target 2025 III fond
 • Eurizon HR Target 2025 IV fond
Usluga upravljanja portfeljima