Katalog proizvoda

Investicijski fondovi:
 • Eurizon HR Start fond
 • Eurizon HR D-Start fond
 • Eurizon HR Short Term Bond fond
 • Eurizon HR Euro Short Term Bond fond
 • Eurizon HR Bond fond
 • Eurizon HR Conservative 10 fond
 • Eurizon HR International Multi Asset fond
 • Eurizon HR Flexible 30 fond
 • Eurizon HR Moderate 30 fond
 • Eurizon HR Dollar Progressive fond 
 • Eurizon HR Global fond
 • Eurizon HR Equity fond
 • Eurizon HR Equity World fond
Usluga upravljanja portfeljima