Produljenje razdoblja za ulazne naknade

Obavještavamo Vas da je 2. siječnja 2019.g. PBZ Invest donio slijedeće Odluke Uprave:
  • ulazna naknada za PBZ Conservative 10 fond ukinuta je za razdoblje od 1. siječnja 2019.g. do opoziva
  • ulazna naknada za PBZ Short Term Bond fond ukinuta je za razdoblje od 1. siječnja 2019.g. do opoziva
  • ulazna naknada za PBZ Flexible 30 fond ukinuta je za razdoblje od 1. siječnja 2019.g. do opoziva

Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.

PBZ Invest