Vijesti


 
26.04.2024.
Novi mandat Predsjedniku Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Obavještavamo Vas da je na prijedlog Nadzornog odbora društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) izdala dana 28. ožujka 2024. godine Rješenje kojim je odobreno g. Marinu Hrešiću, obavljati funkciju člana Uprave Društva, na novi mandat u trajanju od 3 godine, koji počinje teći dana 27. travnja 2024. godine, a traje do 27. travnja 2027. godine.
24.04.2024.
Eurizon Asset Management Croatia, vodeće društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, dobitnik je prestižnih nagrada za najbolje društvo za upravljanje investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj i najbolji dionički fond
U Hrvatskoj gospodarskoj komori dana 19. travnja 2024., održana je dodjela nagrada Grupacije UCITS fondova Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova Hrvatske gospodarske komore, Top of the Funds 2023, za poslovne rezultate ostvarene u 2023. godini prema kriterijima Grupacije.
28.02.2024.
Uspješno završena početna ponuda Eurizon HR Target 2026 II fonda
Eurizon HR Target 2026 II, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, započeo je s radom 28. veljače 2024. godine
15.02.2024.
Godišnje ažuriranje prospekata (nebitne izmjene) i ključnih podataka za ulagatelje
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ažurirao je prospekte i ključne podatke za ulagatelje za sve UCITS fondove pod upravljanjem
26.01.2024.
Novi fond - počinje razdoblje početne ponude za Eurizon HR Target 2026 II fond
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,43% - 5,56% (2,004% - 2,049% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.
16.01.2024.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI - oporezivanje kapitalnih dobitaka.
11.01.2024.
Novi UCITS fond - Eurizon HR Target 2026 II
Obavještavamo vas da je dana 10. siječnja 2024.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Target 2026 II