Vijesti


 
25.04.2022.
Novi fond - Eurizon HR Active Defensive
Razdoblje početne ponude počinje 27.4.2022. i traje do 26.5.2022. 
21.04.2022.
Usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ažurirao je prospekte za fondove pod upravljanjem
08.04.2022.
Novi fond - Eurizon HR Active Defensive fond
Obavještavamo vas da je dana 07. travnja 2022.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Active Defensive 
31.03.2022.
Obavijest o stupanju na snagu bitnih promjena Eurizon HR Bond fonda
31. ožujka 2022.g. stupile su na snagu bitne promjene Prospekta i pravila Eurizon HR Bond fonda
18.02.2022.
Bitne promjene Prospekta Eurizon HR Bond fonda
17.2.2022. odobrene su bitne promjene Prospekta Eurizon HR Bond fonda
15.02.2022.
Godišnje ažuriranje prospekata i ključnih informacija za ulagatelje
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ažurirao je prospekte i ključne informacije za ulagatelje za fondove pod upravljanjem
24.01.2022.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2021. godinu
Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka.
30.11.2021.
Obavijest o usvajanju dokumenata UCITS fondova pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Društvo usvaja nove dokumente s obzirom na promjenu tvrtke Društva i imena fondova pod upravljanjem Društva, a slijedom usklađivanja s korporativnim identitetom Matičnog društva.