Vijesti


 
09.03.2023.
Novi fond - počinje razdoblje početne ponude za Eurizon HR Target 2025 IV fond
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,31% - 3,36% (1,576% - 1,597% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.
28.02.2023.
Novi UCITS fond - Eurizon HR Target 2025 IV
Obavještavamo vas da je dana 28. veljače 2023.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Target 2025 IV. 
15.02.2023.
Godišnje ažuriranje prospekata (nebitne izmjene) i ključnih podataka za ulagatelje
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ažurirao je prospekte i ključne podatke za ulagatelje za sve UCITS fondove pod upravljanjem
31.01.2023.
Uspješno završena početna ponuda Eurizon HR Target 2025 III fonda
Eurizon HR Target 2025 III fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, započeo je s radom 31. siječnja 2023. godine
20.01.2023.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2022. godinu
Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka.
05.01.2023.
Novi fond - počinje razdoblje početne ponude za Eurizon HR Target 2025 III fond
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 1,36% - 1,40% (0,649% - 0,671% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.
30.12.2022.
Nebitne izmjene Prospekata i obveznog sadržaja Pravila fondova pod upravljanjem Društva
Sukladno uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od dana 1. siječnja 2023. godine odnosno stupanja na snagu Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) usklađena je predugovorna dokumentacija (Prospekti i pravila te Ključni podaci (informacije) za ulagatelje) fondova pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. 
28.12.2022.
Uspješno završena početna ponuda Eurizon HR Target 2025 II fonda
Eurizon HR Target 2025 II fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom, započeo je s radom 28. prosinca 2022. godine
23.12.2022.
Dostupnost usluga uslijed uvođenja eura
Društvo ovim putem obavještava klijente o razdobljima nedostupnosti distribucijskih kanala u danima uoči i nakon uvođenja eura.
22.12.2022.
Novi UCITS fond - Eurizon HR Target 2025 III
Obavještavamo vas da je dana 21. prosinca 2022.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Target 2025 III.