Vijesti


 
30.11.2021.
Obavijest o usvajanju dokumenata UCITS fondova pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Društvo usvaja nove dokumente s obzirom na promjenu tvrtke Društva i imena fondova pod upravljanjem Društva, a slijedom usklađivanja s korporativnim identitetom Matičnog društva.
29.11.2021.
PBZ Invest d.o.o. od danas posluje pod imenom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
PBZ Invest d.o.o. od danas posluje pod novim imenom (tvrtkom) Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (skraćeno ime: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.). 
22.11.2021.
PBZ Invest d.o.o. uskoro mijenja ime u Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.
Promijenit će se i nazivi fondova pod upravljanjem Društva - prefiks „PBZ“ u nazivu fonda se mijenja u prefiks „Eurizon HR“
19.08.2021.
Uspješno završena početna ponuda novog fonda društva PBZ Invest d.o.o.
PBZ Equity World fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: PBZ Equity World fond) započeo s radom danas, 6. kolovoza 2021.g.
06.07.2021.
Razdoblje početne ponude - novi fond PBZ Equity World
Obavještavamo vas da je dana 10. lipnja 2021.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - PBZ Equity World
10.06.2021.
Novi fond PBZ Investa - PBZ Equity World fond
Obavještavamo vas da je dana 10. lipnja 2021.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - PBZ Equity World