Novi fond - počinje razdoblje početne ponude za Eurizon HR Target 2025 IV fond

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od dvadeset pet (25) mjeseci, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 3,31% - 3,36% (1,576% - 1,597% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.
Obavještavamo Vas da početna ponuda za novi fond - Eurizon HR Target 2025 IV fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Eurizon HR Target 2025 III fond): 
 
počinje dana 10. ožujka 2023. i traje do (uključujući i) 08. travnja 2023. godine za uplate u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: PBZ), a putem PBZ digitalnog bankarstva u razdoblju od 10. ožujka 2023. i traje do (uključujući i) 07. travnja 2023. godine.
 
Uplate u fondove su moguće u eurima (EUR). Ulazne naknade nema. Minimalna početna uplata je 100,00 (sto) EUR.
 
Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 09. travnja 2023. godine naknadne uplate u fondove nisu moguće. Stoga, uplate u fondove putem trajnog naloga (Investicijskog plana) neće biti obrađene, te će sredstva biti vraćena na račune klijenata. 
 
Obavještavamo Vas kako nije moguća isplata uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela fondova. 
 
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 600.000,00 EUR (šeststotinatisuća eura), smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u fondovima nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s datumom 24.04.2023. godine.
 
Prospekt i pravila fonda i Ključni podaci (informacije) za ulagatelje biti će dostupni u PBZ poslovnicama, putem PBZ digitalnog bankarstva i na mrežnim stranicama društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prije početka početne ponude
Ulaganja u udjele u investicijskim fondovima izložena su djelovanju niza rizika. Navedeni prinosi, odnosno ulaganje u ovu vrstu proizvoda nije garantirano od strane Eurizona, PBZ-a ili države. Više o rizicima saznajte na Rizici fonda
 
Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne podatke (informacije) za ulagatelje.
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.