Prvi odobreni novčani fond po novoj regulativi u Hrvatskoj - Eurizon HR Cash

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR)
Obavještavamo Vas da početna ponuda za novi fond - Eurizon HR Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Eurizon HR Cash ili Fond) počinje dana 14.11.2023. i traje do (uključujući i) 13.12.2023. godine za uplate u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: PBZ), a putem PBZ digitalnog bankarstva u razdoblju od 14.11.2023. i traje do (uključujući i) 12.12.2023. godine.

Uplate u Fond su moguće u eurima (EUR). Ulazne naknade nema. Minimalna početna uplata je 100,00 EUR, a za uplate putem trajnog naloga 25,00 EUR. 
 
Fond ima 3 klase udjela sa različitim naknadama za upravljanje, a određuju se na temelju visine jednokratne uplate: 
  • Klasa A - jednokratna uplata do 300.000,00 EUR
  • Klasa B - jednokratna uplata od 300.000,01 EUR do 1.000.000,00 EUR
  • Klasa C - jednokratna uplata od 1.000.000,01 EUR

Ulagatelje pozivamo da se prije donošenja odluke o ulaganju u Fond, detaljno upoznaju s Klasama udjela Fonda, koje su navedene u točki 6.3. Prospekta.

Obavještavamo Vas kako nije moguća isplata uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela fondova.
 
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 600.000,00 EUR, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u fondovima nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s datumom 28.12.2023. godine.
 
Prospekt i pravila fonda i Ključni podaci (informacije) za ulagatelje biti će dostupni u PBZ poslovnicama, putem PBZ digitalnog bankarstva i na mrežnim stranicama društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prije početka početne ponude.
 
Društvo može odbiti zahtjev za izdavanje udjela sukladno čl. 100. Zakona i čl. 31. Pravila Fonda.

Eurizon HR Cash  
Ulaganja u udjele u investicijskim fondovima izložena su djelovanju niza rizika. Navedeni prinosi, odnosno ulaganje u ovu vrstu proizvoda nije garantirano od strane Eurizona, PBZ-a ili države. Više o rizicima saznajte na Rizici fonda. 
  • Novčani fond nije osigurano ulaganje. 
  • Ulaganje u novčani fond se razlikuje od ulaganja u depozite, te ističemo rizik da glavnica uložena u novčani fond može fluktuirati. 
  • Novčani fond se ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost fonda ili stabiliziranje neto vrijednosti imovine po udjelu ili dionici. 
  • Rizik gubitka glavnice snosi ulagatelj.
Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne podatke (informacije) za ulagatelje.
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.