Provedeno pripajanje fonda Eurizon HR Short Term Bond - Eurizon HR Euro Short Term Bond fondu

Ovim putem obavještavamo sve ulagatelje da je s datumom 25. kolovoza 2023. godine provedeno pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Eurizon HR Short Term Bond, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Eurizon HR Euro Short Term Bond sukladno odluci Agencije od 12. srpnja 2023. godine. 

Provedbom pripajanja Fond Eurizon HR Short Term Bond je prestao postojati, a sva imovina, prava i obveze prešla su na Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond. Zadnja izračunata cijena Fonda Eurizon HR Short Term Bond za dan 24. kolovoza 2023. iznosila je 13,6161 EUR.
 
Nastavno na odredbu čl. 178. st. 3. ZOIFJP-a s danom 28. kolovoza 2023. svi zahtjevi za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u Fondu Eurizon HR Euro Short Term Bond mogu se nesmetano zadavati.