Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu

Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI - oporezivanje kapitalnih dobitaka.
Porezna uprava je dana 15. siječnja 2024. objavila na svojim službenim internet stranicama priopćenje vezano za oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD za 2023. godinu, a koje priopćenje prenosimo u cijelosti u nastavku:

„Člankom 70. stavkom 4. Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje pri oporezivanju kapitalnih dobitaka za 2023. propisano je da je porezni obveznik - imatelj financijske imovine obvezan porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka (osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom), obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine, za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke, po stopi od 10% Vezano uz provedbu navedene odredbe obavještavamo o sljedećem:
 
Porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka u 2023. u tuzemstvu posredstvom financijskih posrednika, te su o istome dobili potvrdu (obavijest) na svoju kućnu adresu, a ostvareni kapitalni dobitak prema dostavljenoj obavijesti je manji od 17,90 eura te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 2,00 eura, NISU u obvezi dostaviti Obrazac JOPPD do 29. veljače 2024. Člankom 77. stavkom 11. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako bi trošak podnošenja Obrasca JOPPD bio u nerazmjeru naplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, prijavom se može smatrati i dostava podataka na zahtjev Porezne uprave (PU), sukladno odredbi članka 79. stavka 1. Općeg poreznog zakona, a temeljem pojedinačne obavijesti PU ili objave putem službene internetske stranice (www.porezna-uprava.hr​). Slijedom navedenog, dostava podataka od strane financijskih posrednika (izdavatelja obavijesti) smatrat će se dostavljenom prijavom.“

Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI - oporezivanje kapitalnih dobitaka.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.