Novi UCITS fond - Eurizon HR Target 2026 II

Obavještavamo vas da je dana 10. siječnja 2024.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Target 2026 II
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od trideset i dva (32) mjeseca, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,43% - 5,56% (2,004% - 2,049% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Fond se klasificira u kategoriju ostali, pod-kategoriju fondovi s dospijećem. Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 EUR. Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude udjela.

Svi detalji o razdoblju upisa biti će objavljeni na internetskoj stranici Eurizon Asset Management Croatia.

Ulaganja u udjele u investicijskim fondovima izložena su djelovanju niza rizika. Navedeni prinosi, odnosno ulaganje u ovu vrstu proizvoda nije garantirano od strane Eurizona, PBZ-a ili države.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje, koji će biti objavljeni na internetskoj stranici Društva prije početka razdoblja upisa.