Novi UCITS fond - Eurizon HR Cash

Obavještavamo vas da je dana 12. listopada 2023.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Cash - standardnim novčanim fondom
Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR).

Cilj će se nastojati ostvariti ulaganjem najvećeg dijela imovine primarno u depozite, a zatim i instrumente tržišta novca investicijske razine kreditnog rejtinga, koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički, države članice Europske unije i OECD-a, Europska unija, Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski stabilizacijski mehanizam ili Europski fond za financijsku stabilnost.

Eurizon HR Cash fond se klasificira u kategoriju standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine.

Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 EUR. 

Svi detalji o novom fondu i razdoblju upisa biti će objavljeni na internetskoj stranici Eurizon Asset Management Croatia.

Ulaganja u udjele u investicijskim fondovima izložena su djelovanju niza rizika. Navedeni prinosi, odnosno ulaganje u ovu vrstu proizvoda nije garantirano od strane Eurizona, Privredne banke Zagreb (PBZ-a) ili Republike Hrvatske. 
  • Fond nije osigurano ulaganje; 
  • Ulaganje u Fond se razlikuje od ulaganje u depozite, te ističemo rizik da glavnica uložena u Fond može fluktuirati;
  • Fond se ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost Fonda ili stabiliziranje NAV-a po udjelu ili dionici; 
  • Rizik gubitka glavnice snosi ulagatelj.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje, koji će biti objavljeni na internetskoj stranici Društva prije početka razdoblja upisa.