Nebitne promjene Prospekata i pravila te Ključnih informacija za ulagatelje Eurizon HR Global i Eurizon HR Equity fonda

Obavještavamo Vas da dana 3. siječnja 2022. godine Društvo prelazi na korištenje Euro Short Term Rate (dalje u tekstu: €STR), referentne kamatne stope kao zamjene za Eonia® kamatnu stopu (dalje u tekstu: Eonia®), koja je dio referentne vrijednosti (engl. Benchmark) koja se koristi pri aktivnom upravljanju fondovima Eurizon HR Equity, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (dalje u tekstu: Eurizon HR Equity) i Eurizon HR Global, otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom (dalje u tekstu: Eurizon HR Global), budući da se  Eonia® prestaje objavljivati od strane Europskog instituta za tržište novca (dalje u tekstu: EMMI) dana 3. siječnja 2022. godine. 

Radi se o usklađenju s tržišnim standardima odnosno regulativom, koje ne dovodi klijente u nepovoljniji položaj, odnosno klijentima je osigurana ista razina zaštite.

€STR kamatna stopa odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja. Objavljuje je Europska središnja banka.

Društvo je ažuriralo Prospekte i pravila te Ključne informacije za ulagatelje na način da je u tekstu zamijenilo Eonia® kamatnu stopu sa €STR kamatnom stopom.