CO Invest Life

CO Invest Life je kombinacija police životnog osiguranja Croatia osiguranja d.d. i ulaganja na tržištu kapitala putem Eurizon HR Global fonda – UCITS fonda Eurizon Asset Management Croatia, a pruža financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti - uključuje osiguranje za slučaj smrti te time nastoji zaštititi vašu obitelj i bližnje.

Prednosti CO Invest Life osiguranja:
  • osigurava financijsku sigurnost korisnika kojeg je odredio ugovaratelj.
  • daje široko pokriće za slučaj smrti osiguranika.
  • pruža mogućnost postizanja viših prinosa* jer objedinjuje životno osiguranje i ulaganje na tržištu kapitala putem investicijskog fonda.

CO Invest Life se ugovara na razdoblje od 5 (pet) godina, te osim isplate vrijednosti referentnog broja udjela u fondu za doživljenje (istek osiguranja), u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti pruža financijsku sigurnost korisniku koji je imenovan na polici osiguranja:
  • isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed bolesti uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela
  • isplatu dvostrukoga osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed nesretnog slučaja uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela
  • isplatu trostrukoga osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed prometne nezgode uvećanog za vrijednost referentnog broja udjela

Investicijski cilj Eurizon HR Global fonda jest je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i dužničkih vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske. Eurizon Asset Management Croatia će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti sastavljene od 50% msci acwi, 40% crobistr© i 10% €STR (dalje u tekstu: Benchmark). Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. aktivno upravlja imovinom Fonda s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na Benchmark (prikaz rezultata Benchmarka nalazi se uz prikaz povijesnih prinosa Fonda u Prospektu Fonda i u Ključnim informacijama za ulagatelje). Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.

Minimalni iznos ulaganja je 2.500,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Premija se plaća jednokratno, a uplaćena premija umanjena za ukupne troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 3,95%, koristi se za kupnju udjela Eurizon HR Global fonda.

CO Invest Life možete ugovoriti kod Croatia osiguranja d.d.

Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjima dostupni na internetskoj stranici Eurizon Asset Management Croatia. Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.