mZVONO

Ažuriranje usluge je u tijeku. Hvala Vam na razumijevanju.
Aplikacija mZVONO (USLUGA NIJE AKTIVNA) pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova Eurizon Asset Management Croatia.

mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.

Korisnik može uključiti veći broj mZVONA. Usluga mZVONO je besplatna te je mogu koristiti svi korisnici, neovisno jesu li klijenti Eurizon Asset Management Croatia.

Aplikaciju mZVONO možete instalirati na Vaš pametni telefon koristeći App Store ili Google Play.