PBZ Invest d.o.o. od danas posluje pod imenom Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

PBZ Invest d.o.o. od danas posluje pod novim imenom (tvrtkom) Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima (skraćeno ime: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.). 
Promjena imena (tvrtke) i vizualnog identiteta Društva neće uzrokovati nikakve dodatne promjene, a klijenti zadržavaju sva prava i obveze koje proizlaze iz postojećih ugovora s Društvom. Društvo je pod imenom (tvrtkom) PBZ Invest d.o.o. u Hrvatskoj uspješno poslovalo dulje od dva desetljeća, a od 2013. godine dio je Eurizon obitelji koju predvodi Eurizon Capital SGR, društvo koje sa svojim supsidijarima predstavlja diviziju za upravljanje imovinom Intesa Sanpaolo Grupe, jedne od najvećih bankarskih grupa u Europi. 
 
Društvo Eurizon je kontinuiranim rastom kroz inovacije u više od 35 godina poslovanja zauzeo poziciju jednog od europskih lidera u području upravljanja imovinom, a posluje kroz 10 upravljačkih centara i globalno je prisutan u 24 zemlje putem svojih lokalnih supsidijara, prodajnih ureda, vanjske distribucije i suradnji s partnerima. Eurizon je lider na talijanskom tržištu upravljanja imovinom, s 432 milijarde eura vrijednom imovinom pod upravljanjem (AuM)*, a Hrvatska je također među značajnim tržištima na kojima Eurizon posluje i na kojima ostvaruje značajne tržišne udjele.
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (do danas PBZ Invest d.o.o.), drugo je najveće društvo za upravljanje UCITS investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj s tržišnim udjelom većim od 24%**. Društvo u ovom trenutku upravlja s više od 5,4 milijardi kuna imovine** kroz 13 fondova i 173 pojedinačnih portfelja, a dobitnik je i brojnih nagrada struke, Udruženja investicijskih fondova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Privredna banka Zagreb d.d., također članica Intesa Sanpaolo Grupe, ostat će i nadalje najznačajniji distributer investicijskih fondova kojima upravlja društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Klijenti Društva i dalje će moći trgovati udjelima kroz postojeće distribucijske kanale Banke, kao i putem društva Hrportofolio d.o.o., kojem je društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. povjerilo poslove distribucije.
 
Osim promjene imena (tvrtke) Društva, promijenila su se i  nazivi fondova kojima društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. upravlja te sada imaju sljedeća imena:
 • Eurizon HR Start fond (prijašnji naziv PBZ START fond)
 • Eurizon HR D-Start fond (prijašnji naziv PBZ D-START fond)
 • Eurizon HR Short Term Bond fond (prijašnji naziv PBZ Short Term Bond fond)
 • Eurizon HR Euro Short Term Bond fond (prijašnji naziv PBZ Euro Short Term Bond fond)
 • Eurizon HR Bond fond (prijašnji naziv PBZ Bond fond)
 • Eurizon HR Global fond (prijašnji naziv PBZ Global fond)
 • Eurizon HR Conservative 10 fond (prijašnji naziv PBZ Conservative 10 fond)
 • Eurizon HR International Multi Asset fond (prijašnji naziv PBZ International Multi Asset fond)
 • Eurizon HR Flexible 30 fond (prijašnji naziv PBZ Flexible 30 fond)
 • Eurizon HR Moderate 30 fond (prijašnji naziv PBZ Moderate 30 fond)
 • Eurizon HR Dollar Progressive fond (prijašnji naziv PBZ Dollar Progressive fond)
 • Eurizon HR Equity fond (prijašnji naziv PBZ Equity fond)
 • Eurizon HR Equity World fond (prijašnji naziv PBZ Equity World fond)
Navedene promjene imena (tvrtke) provedene su na svim kanalima distribucije i komunikacije, kao i u cjelokupnom opsegu poslovanja Društva.

Ujedno Vas obavještavamo da je nova mrežna stranica Društva: www.eurizoncapital.com/hr, a nova adresa elektroničke pošte: eurizonam@eurizonam.hr. Društvo posluje na adresi Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, a broj telefona ostaje isti: 00 385 1 6363 699.
 
Za sva dodatna pitanja i informacije, slobodno nas kontaktirajte na e-mail: eurizonam@eurizonam.hr. 
 
Vaš Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

 
*Izvor: Eurizon, na dan 30.9.2021.
**Izvor: HANFA, na dan 30.9.2021.