Ukidanje ulazne naknade za PBZ International Multi Asset fond

Obavještavamo vas da je 14. prosinca 2017.g. PBZ Invest donio slijedeću Odluku Uprave:
  • ulazna naknada za PBZ International Multi Asset fond ukinuta je za razdoblje od 14. prosinca 2017.g. do opoziva
Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje.

PBZ Invest