Promjena postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje

Odlukom Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) mijenja postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje za sljedeće fondove: 
Eurizon HR Start fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,90% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, naknada za upravljanje za razdoblje od 1. lipnja 2023. godine do opoziva iznosi 0,35% godišnje. 

Eurizon HR Short Term Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 1,30% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, naknada za upravljanje za razdoblje od 1. lipnja 2023. godine do opoziva iznosi 0,35% godišnje.

Odluka se odnosi na ulaganja postojećih vlasnika udjela i svih novih vlasnika udjela koji će to postati s danom 1. lipnja 2023. godine. 

Akcije naknade za upravljanje za gore navedene fondove, važeće do 31. svibnja 2023. godine, dostupne su na stranici svakog pojedinog fonda Fondovi | Eurizon (eurizonam.hr)

Prije donošenja odluke o ulaganju, svaki ulagatelj obvezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i pravila, Ključnim podacima (informacijama) za ulagatelje te ex-ante prikazom troškova i naknada. Svi navedeni dokumenti dostupni su na mrežnim stranicama Društva Fondovi | Eurizon (eurizonam.hr), distributera Privredne banke Zagreb d.d. i Hrportfolio d.o.o. te u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d.