Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Dragi klijenti,

Sukladno članku 63. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22; dalje u tekstu: Zakon) odnosno Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 90/22; dalje u tekstu: Pravilnik), Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) informira ulagatelje (klijente) putem Općenite obavijesti o predstojećem preračunavanju najkasnije 3 mjeseca prije dana uvođenja eura (dakle do 1. listopada 2022. godine), obavještavamo Vas kako je danas u Jutarnjem listu objavljena predmetna Općenita obavijest. 

Link na Obavijest Jutarnjeg lista: http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=51c9d12b-d0e0-4049-b774-6399ad07bf9e1806192051

Općenita obavijest sadržava informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju klijenata, a istu je Društvo kao pružatelj financijskih usluga dužno učiniti dostupnom putem internetske stranice društva (te skreće pažnju kako će ista obavijest biti dostupna do završetka razdoblja dvojnog iskazivanja cijena dakle do 31. prosinca 2023. godine.


Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.