Novi fond - Eurizon HR Target 2027

Razdoblje početne ponude počinje 20.6.2022. i traje do 19.7.2022. 
Obavještavamo Vas da početna ponuda našeg novog fonda - Eurizon HR Target 2027 fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond i/ili Eurizon HR Target 2027 fond) - počinje u srijedu dana 20. lipnja 2022. i traje do (uključujući i) 19. srpnja 2022. godine.

Uplate u Eurizon HR Target 2027 fond su moguće u eurima (EUR) u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: PBZ). Ulazne naknade nema. Minimalna početna uplata je 100,00 (sto) EUR. 

Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 20. srpnja 2022. godine naknadne uplate u Fond nisu moguće.

Obavještavamo Vas kako nije moguća isplata uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela Fonda.
Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 (sto) EUR. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 (5 milijuna) HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s datumom 3. kolovoza 2022. godine.

Prospekt i pravila fonda, Ključni podaci (informacije) za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem biti će dostupni u PBZ poslovnicama i na mrežnim stranicama društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prije početka početne ponude.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda Ključne podatke (informacije) za ulagatelje.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.