Novi fond - Eurizon HR Target 2027 II

Obavještavamo vas da je dana 29. srpnja 2022.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Target 2027 II.
Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 6,15% - 6,59% (1,201% - 1,284% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Fond se klasificira u kategoriju ostali, pod-kategoriju fondovi s dospijećem. Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 EUR. Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude udjela.

Svi detalji o razdoblju upisa biti će objavljeni na internetskoj stranici Eurizon Asset Management Croatia.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje, koji će biti objavljeni na internetskoj stranici Društva prije početka razdoblja upisa.