NOVI FOND - Eurizon HR Active Defensive 2

Razdoblje početne ponude počinje 6.7.2022. i traje do 4.8.2022. 
Ažurirano 27.7.2022.: Obavještavamo Vas da su uplate u Eurizon HR Active Defensive 2 fond moguće u poslovnicama te putem digitalnog bankarstva Privredne banke Zagreb d.d. 


Obavještavamo Vas da početna ponuda našeg novog fonda - Eurizon HR Active Defensive 2 fonda, otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje u tekstu: Fond i/ili Eurizon HR Active Defensive 2 fond) - počinje u srijedu dana 6. srpnja 2022. i traje do (uključujući i) 4. kolovoza 2022. godine.

Uplate u Eurizon HR Active Defensive 2 fond su moguće u eurima (EUR) u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: PBZ). Ulazne naknade nema. Minimalna početna uplata je 500,00 (petstotina) EUR. 

Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 5. kolovoza 2022. godine naknadne uplate u Fond nisu moguće.

Obavještavamo Vas kako nije moguća isplata uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela Fonda.

Početna vrijednost udjela tijekom početne ponude iznosi 100,00 (sto) EUR. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 (5 milijuna) HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s datumom 19. kolovoza 2022. godine.

Prospekt i pravila fonda, Ključni podaci za ulagatelje (dalje u tekstu: KIID) te opis rizika povezanih s ulaganjem biti će dostupni u PBZ poslovnicama i na  mrežnim stranicama društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) prije početka početne ponude.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne podatke za ulagatelje.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.