Novi fond - Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Obavještavamo vas da je dana 21. lipnja 2022.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Active Defensive 2
Investicijski cilj Eurizon HR Active Defensive 2 fonda je nastojanje ostvarivanja umjerenog porasta vrijednosti imovine u roku od 5 godina, uz očuvanje 100% početne vrijednosti ulaganja na dan prestanka fonda nastoji se postići kroz izloženost različitim vrstama „rizične“ imovine, koja se može realizirati izravnim ulaganjem u dioničke financijske instrumente, obveznice i strane valute ili korištenjem izvedenih financijskih instrumenata koji imaju istu temeljnu imovinu. Pri ulaganju u dionice favorizirat će se europska dionička tržišta, a korištenje izvedenih financijskih instrumenata za postizanje izloženosti dioničkim tržištima, izvršavat će se primarno korištenjem call opcija. Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 500,00 EUR. Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude udjela.

Svi detalji o razdoblju upisa biti će objavljeni na internetskoj stranici Eurizon Asset Management Croatia.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje, koji će biti objavljeni na internetskoj stranici Društva prije početka razdoblja upisa.