Istek mandata i izbor članova Nadzornog odbora Društva

Obavještavamo Vas da su dana 19. travnja 2022. godine istekli mandati svim članovima Nadzornog odbora Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) i to: 
 • Gospodinu Marcu Busu;
 • Gospodinu Marianu Matušoviču;
 • Gospodinu Oreste Auleta;
 • Gospođi Liubi Samotyeva;
 • Gospodinu Jakši Krišti;
 • Gospodinu Olegu Uskokoviću,
te su Odlukom jedinom člana Društva EURIZON ASSET MANAGEMENT SLOVAKIA, SPRÁV. SPOL., A.S., Republika Slovačka, BRATISLAVA, MLYNSKÉ NIVY 1, od dana 01. travnja 2022. godine, na mandat od tri (3) godine, s početkom od 19. travnja 2022. godine, do 19. travnja 2025. godine, za članove Nadzornog odbora Društva, izabrani: 
 • Gospodin Marco Bus;
 • Gospodin Marian Matušovič;
 • Gospodin Gabriele Miodini;
 • Gospođa Liuba Samotyeva;
 • Gospodin Jakša Krišto;
 • Gospodin Oleg Uskoković;
koji su članstvo prihvatili.
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.