Cijene i prinosi na datum - 24.5.2022

U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.3 mj.6 mj.2022.1 g.PGP
3 g.
PGP
5 g.
PGP
od osnutka
Graf
Eurizon HR Start142,0740 HRK-0,01%-0,35%-0,80%-1,72%-1,65%-1,56% -0,31%-0,20%3,46%
Eurizon HR D-Start138,0548 USD0,06%-0,14%-0,58%-1,64%-1,73%-2,21% 0,25%0,75%1,90%
Eurizon HR Short Term Bond103,5323 HRK-0,02%-0,56%-1,27%-2,51%-2,39%-2,43% -0,59%0,18%0,51%
Eurizon HR Euro Short Term Bond97,6656 EUR0,04%-0,69%-1,62%-3,50%-3,58%-3,90% -0,80%--0,77%
Eurizon HR Bond126,5547 EUR0,04%-1,79%-4,04%-9,80%-9,40%-10,93% -3,51%-0,97%1,69%
Eurizon HR Conservative 10111,9370 EUR-0,01%-1,16%-2,96%-8,44%-8,40%-8,72% -2,53%-0,38%1,51%
Eurizon HR International Multi Asset95,8580 EUR-0,02%-1,68%-3,80%-6,13%-6,09%-5,18% -0,27%--0,95%
Eurizon HR Flexible 30105,2893 EUR-0,30%-2,12%-2,58%-7,10%-7,18%-5,06% 0,06%0,32%0,79%
Eurizon HR Moderate 3094,2624 EUR0,24%-2,35%-3,58%-7,76%-8,02%-8,11% ---3,23%
Eurizon HR Dollar Progressive93,6065 USD0,55%-2,07%-3,04%-5,79%-6,02%-6,33% ---
Eurizon HR Global17,7056 EUR-0,98%-3,82%-3,01%-10,48%-10,47%-4,69% 2,89%2,81%3,55%
Eurizon HR Equity14,6339 EUR-0,22%-2,33%1,79%-2,03%-3,68%3,45% 5,61%4,27%0,65%
Eurizon HR Equity World94,0607 EUR-1,18%-6,33%-3,01%-11,74%-11,77%- ---
Nazad


Nazad
Nazad
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.