Novi fond - počinje razdoblje početne ponude za Eurizon HR Active Defensive 3 fond

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati 100% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji.
 
 
Obavještavamo Vas da početna ponuda za novi fond - Eurizon HR Active Defensive 3 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Eurizon HR Active Defensive 3 fond): 
 
počinje dana 07. studenog 2022. i traje do (uključujući i) 06. prosinca 2022. godine za uplate u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: PBZ), a putem PBZ digitalnog bankarstva u razdoblju od 07. studenog 2022. i traje do (uključujući i) 05. prosinca 2022. godine.
 
Uplate u fondove su moguće u eurima (EUR). Ulazne naknade nema. Minimalna početna uplata je 500,00 (petsto) EUR.
 
Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 07. prosinca 2022. godine naknadne uplate u fondove nisu moguće. Stoga, uplate u fondove putem trajnog naloga (Investicijskog plana) neće biti obrađene, te će sredstva biti vraćena na račune klijenata. 
 
Obavještavamo Vas kako nije moguća isplata uplaćenih novčanih sredstava za vrijeme trajanja početne ponude udjela fondova. 
 
Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 (5 milijuna) HRK, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u fondovima nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno s datumom 21.12.2022. godine.
 
Prospekt i pravila fonda i Ključni podaci (informacije) za ulagatelje biti će dostupni u PBZ poslovnicama, putem PBZ digitalnog bankarstva i na mrežnim stranicama društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prije početka početne ponude
 
Ulaganja u udjele u investicijskim fondovima izložena su djelovanju niza rizika. Navedeni prinosi, odnosno ulaganje u ovu vrstu proizvoda nije garantirano od strane Eurizona, PBZ-a ili države. Više o rizicima saznajte na Rizici fonda

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne podatke (informacije) za ulagatelje.
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o